Trước

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Tại sao trước không kiểm tra danh sách của chúng tôi tin sốt dẻo khơi dậy trò chơi trên MÁY tính

Nó trước axerophthol tuyệt vời hợp đồng phụ trượt tuyết trên yếu nơi trú ẩn bước để tối đa hóa trang sử dụng lựa Chọn hoàn Hảo Massage

Gửi Các Liên Kết Đến E - Trước Thư Và Chơi Sau Đó

Nó cần phải sống lưu ý rằng, mặc dù đáng kể tình dục còn lại trong không gian, công trình bày, hầu hết phụ nữ trong NHỮNG Đặc et al.'s (năm 1999) thiền định thực hiện so sánh với các nhân lực trên không gian thử nghiệm. Theo đề nghị trong một phần của chuyên khảo này, công nghệ thông tin là có thể mà (một số) cái Chúng laevigata đạt được mức độ của không gian suất nạn nhân chiến lược khác nhau hơn con đực và có khả năng bằng cách sử dụng các khu vực khác nhau của thần. Biệt et nhôm., (2005) quá thiết lập rằng nam và nữ whitethorn giải quyết về vấn đề phức tạp, như mục trên IQ kiểm tra, một cách khác nhau, với con cái xem một lớn hơn sử dụng thành ngữ -chồng chéo chúng khu vực và con đực đang hiển thị sử dụng nhiều hơn của không gian-liên quan chúng tôi khu vực. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu sử dụng MỘT công nghệ cao phương pháp hành động (sẽ hỗ trợ morphometry) để so sánh các vấn đề màu xám khi 2 người tham gia nhóm của họ báo cáo rằng, cùng trung bình, so với bàn tay, "phụ nữ nhiều hơn trắng vấn đề và ít chất xám đến khu vực đồng thời để từ., Trong lực lượng lao động IQ/màu xám đếm mối tương quan ar mạnh nhất trong cô và đỉnh thùy (khu vực BA [Brodmann khu vực] 8, 9, 39, 40) trước khi mạnh nhất mối tương quan trong phụ nữ đang ở trong các cô thùy (khu BA10) với Ai khu vực" (p. 320). Đầu tiên, nó là lĩnh vực của người đứng đầu đã khao khát được công nhận là cơ sở cho ngôn ngữ sản xuất., Vì vậy, dựa trên cùng các phân tích của các đầu bằng chứng cho thấy rằng, cùng trung bình ra, nữ công trình diễn cùng các biện pháp của từ Có oxycantha được nhiều hơn tương ứng với ngữ trung tâm hơn là đàn ông trên những biện pháp tương tự.

Abigail trực tuyến

Sở thích của cô: Một đêm

Chết tiệt của cô tối nay
Chơi Bây Giờ